Εκπαιδευτικές Ημερίδες


Η VETERY SERVICE HELLAS SA σας καλεί στις ημερίδες που διοργανώνει υπό την αιγίδα του Σ.Π.Ε.Τ.Ε  στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων νομοθετικών διατάξεων που διέπουν των κλάδο των τροφίμων . και που ΘΑ πραγματοποιηθούν :

Στις   09/05/2020   Σάββατο στις εγκαταστάσεις της στο 6ο χιλ. Ναυπλίου Τολού στα Λευκάκια Ναυπλίου . Στις   16/05/2020   στην Καλαμάτα. Στις  23/05/2020   στην Πάτρα. Στις   13/06/2020  στην Άρτα.  Στις  27/06/2020  στην Λαμία. Δήλωση συμμετοχής στο site της εταιρείας www.vetery.com ή από σταθερό στο 801 11 60 500. Στο τέλος της εκδήλωσης θα  διατεθούν πιστοποιητικά συμμετοχής

Θέματα ημερίδας :

Νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος-τροφίμων. ΥΔ 96967.Εφαρμογή των κανονισμών ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΝ) 852/853/2004 & 178/02. στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 15523/ΦΕΚ1187. Βασικά θέματα ορθής υγιεινής Πρακτικής. Λογισμικός προσδιορισμός παραγωγής και διάθεσης τροφίμων ιχνηλασιμότητας Εφαρμογή Προτύπων και αξιολόγησης Προδιαγραφών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:00 – 18:15   Προσέλευση  – Εγγραφές 18:15 - 18:30    Χαιρετισμός από τον υπεύθυνος του προγράμματος της VETERY SA.

 (Ιωάννης Κρατημένος Γεωπόνος ΑΠΘ)

Μέρος 1ο

18:30 – 19:00 Νομοθετικό πλαίσιο Αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων Τροφίμων.19:00 -  20:00 Εφαρμογή των κανονισμών 852-853-178

(  Παλλαδινός Παντελής Γεωπόνος MSC. ΓΠΑ,  Υπεύθυνος σχεδιασμού VSH SA )

20:00-20:20   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  20:20-20:50   Βασικά θέματα κανόνων Ορθής υγιεινής Πρακτικής.20:50-21:30  Σκοποί και στόχοι του Συνδέσμου πιστοποιημένων επιχειρήσεων τροφίμων .

( Παντελής  Παλλαδινός  εκπρόσωπος ΣΠΕΤΕ )

21:30-22:00   Πρότυπα Ποιότητας και Πιστοποίηση επιχειρήσεων ( Κορφίατη Χριστίνα Τεχ. Γεωπόνος Επιθεωρητής LA.)

      Μέρος 2ο

22:15 – 22:30 Γενική Συζήτηση απορίες και σχόλια.