VETERY SERVICE HELLAS

Η VSH είναι μια εταιρεία που συστάθηκε το 1997 στο Ναύπλιο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείριση Υγιεινής Χώρων.  Αρχικός στόχος, ήταν να καλυφθεί το αστικός κομμάτι της αγοράς που περιελάμβανε καθαρά αστικές εγκαταστάσεις όπως, Κατοικίες, Σχολικά κτίρια, Νοσοκομεία,  Καταστήματα, Ξενοδοχεία  κλπ. στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αργολίδος.

Το σύνολο των δράσεων που αναπτύχθηκαν στο χρονικό διάστημα των δύο πρώτων ετών κάλυπταν την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών, ενώ υπήρξαν και ερευνητικές διεργασίες με σκοπό την διεύρυνση των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομής όπως αντιμετώπιση μικροβίων σε χώρους παραγωγής τροφίμων. Μετά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα διασφάλισης της ασφάλειας τροφίμων στην βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών,       συμμετέχοντας πλέων ενεργά στην διεπιστημονική ομάδα και τα προγράμματα που οργανώνουν οι αντίστοιχοι πελάτες. Επίσης η εταιρεία δραστηριοποιείται και στο αντικείμενο της Μικροβιοκτονίας, ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες απολύμανσης σε χώρους όπως νοσοκομεία, ινστιτούτα αισθητικής, εργαστήρια τροφίμων και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη μείωσης ή εξάλειψης μικροβιακού πληθυσμού

Παράλληλα το Γεωτεχνικό τμήμα της εταιρείας που από την αρχή δραστηριοποιείτο σε δράσεις που είχαν σχέση με τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας, με την συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στο χώρο έδωσε αφενός, την δυνατότητα απόκτησης μεγαλύτερης και αρτιότερης τεχνογνωσίας και εμπειρίας και αφετέρου την ανάληψη μεγαλύτερων έργων σε επίπεδο Δήμων και Νομαρχιών. Τέτοια έργα αφορούν απεντόμωση και μυοκτονία υπόγειων αποχετευτικών δικτύων πόλεων, καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας  σε αστικά αλσύλλια με Πευκώνες καθώς επίσης και στην διαχείριση κωνωποειδών σε αστικά περιαστικά και ευαίσθητα περιβαλλοντικά συστήματα.

Οι ανάγκες κάλυψης συνεχώς νέων δραστηριοτήτων συνέτειναν στην διάθεση πόρων για εξοπλισμούς νέας και πιο προηγμένης τεχνολογίας, για εκπαίδευση του προσωπικού και την άμεση πλέων ανάγκη της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, επιδιώκοντας την συνεχή βελτιστοποίηση της εταιρείας.

Στόχοι της εταιρείας είναι : η σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, η εξασφάλιση μιας επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά, η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της, η ικανοποίηση των σχετικών με το αντικείμενο λειτουργίας της νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών (ασφάλεια, σεβασμό στο περιβάλλον)

Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ είναι το όργανο που ανασκοπεί και βελτιώνει τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της εταιρείας και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και ολόκληρου του ΣΔΠ, Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό και σε λειτουργικό επίπεδο τμημάτων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται στα πλαίσια της ανασκόπησης της διοίκηση της εταιρείας. Διαθέτει πόρους για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματός της, επενδύει σε συνεχή κατάρτιση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία στεγάζεται σήμερα σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 400 τ.μ. στο 6ο χλμ. της επαρχιακής οδού  Ναυπλίου-Τολό.

Διαθέτει :

1.    Τηλεπικοινωνιακό σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας IP CALL CENTERPANASONIC με το οποίο μπορεί να δέχεται και να διαχειρίζεται 15 εξωτερικές και τουλάχιστο 30 εσωτερικές κλίσεις επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες.

2.    Γεωτεχνικό εργαστήριο σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης γεωτεχνικών δεδομένων με όλο εκείνο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται ώστε να μπορεί να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία των έργων που αναλαμβάνει (λογισμικό ERP-CRM BTC, GPS με λογισμικό χαρτογράφησης ΕΓΣΑ 87 , λογισμικό παρακολούθησης στόλου, δειγματολήπτες και Παγίδες αυγών, προνυμφών και ακμαίων εντόμων, εξοπλισμός ασφαλούς μεταφοράς δηγμάτων, δοχεία εκτροφής και ανάπτυξης προνυμφών, στερεοσκόπια, καταγραφικά υγρασίας θερμοκρασίας, κλείδες αναγνώρισης και ταξινόμηση ειδών κλπ)

3.    Αίθουσα κατάρτιση-εκπαίδευσης του προσωπικού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείτε για την ορθή εκπαιδευτική πρακτική

4.    Εξοπλισμένο συνεργείο συντήρησης, επισκευής και κατασκευής του εξοπλισμού κίνησης και εφαρμογών.

5.    Όχημα ΙΧ φορτηγό 4χ4 nissan που φέρει μηχάνημα 45 ίππων ulv sitizen fogger κατευθυνόμενου ψυχρού νεφελώματος.

6.    Όχημα μηχάνημα έργου4χ4 Unimog Mersedes Benz ulv fogger κατευθυνόμενου ψυχρού νεφελώματος.

7.    Όχημα 4χ4 τύπου Τζίπ με παρελκυόμενο τρειλερ που μεταφέρει ένα αμφίβιο όχημα 6χ6 Bigfoot ARGO που έχει την δυνατότητα να φτάσει στα πιο δύσβατα σημεία, να πλεύση σε νερό μεγαλύτερου βάθους και να εκτέλεση εργασίες ψεκασμού και διασποράς κοκκώδους σκευάσματος.

8.    Οχήματα ανοιχτού τύποι ΙΧ φορτηγά με ψεκαστικά συγκροτήματα πιέσεως.

9.    Σύστημα παρακολούθησης στόλου gl-eye από δορυφόρο ώστε να ελέγχονται και να τεκμηριώνονται οι εφαρμογές. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, Πελοποννήσου, και Στερεάς Ελλάδος απασχολώντας 23 εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς όπως Γεωπόνους, Τεχνολόγους Τροφίμων, χημικού, βιολόγους κ.α. σε συνεχή βάση. Από αυτούς 6 είναι ΠΕ, 7 ΤΕ και 10 τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη.

Integer acam

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 

Μετά την παγκόσμια κατάσταση όσον αφορά κορωνοϊό, όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η εστίαση στην ευημερία του εαυτού μας και τους άλλους γύρω μας είναι η πιο ισχυρή μορφή της συμβολή στην εξάλειψη αυτής της κοινής εμπόδιο.